TOMANIČ "VULKANIZERSTVO"

Pozdravljeni in dobrodošli


Podjetje ima vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po standardu SIST/ISO 9001:2000, katerega  je pridobilo 3.7.2006.

Sistem vodenja kakovosti temelji na neprestanem napredovanju in izboljševanju kar  učinkovito dosegamo s pomočjo preventivnih in korektivnih ukrepov.

Osnova za to je procesni pristop, ki upošteva vse zahteve kupca za učinkovito izpolnjevanje le teh. Procesi zajemajo vse faze od odgovornosti vodstva, vodenja virov, realizacije dogovorjenega posla do merjenja, analiz ter izboljševanja, ugotavljanje zadovoljstva kupcev pa nam daje potrditev, da so bile njegove zahteve izpolnjene.

Vsa področja podjetja se z rednimi usposabljanji sodelavcev, kakor tudi notranjimi in zunanjimi presojami sistema kakovosti ohranjajo na visokem nivoju. Z visokim nivojem kakovosti in laboratorijskimi kontrolami v posameznih fazah, želimo odkrivati nepravilnosti takoj in tam, kjer nastanejo, saj bomo lahko le z visoko stopnjo kakovosti ter čim manj reklamacij in napak ostali konkurenčni na trgu.

Prav zato nam je v prihodnje prvi izziv pridobiti certifikat kakovosti za avtomobilsko industrijoISO/TS 16949 in pa okoljevarstveni certifikat ISO 14001, kajti želimo pokazati in dokazati, da nam je ena izmed glavnih in pomembnejših nalog tudi skrb za okolje, katero je v današnjem času vedno bolj in preveč obremenjeno.

Vreme