TOMANIČ "VULKANIZERSTVO"

Pozdravljeni in dobrodošli


Gospod Tomanič Roman je leta 1979 odprl svojo obratovalnico. Ob ustanovitvi je bila njegova tehnološka oprema relativno skromna, vendar jo je s svojo inovativnostjo dvignil do nivoja konkurenčnih gumarjev. Poznane tehnične in komercialne poti s Savo Kranj je še poglobil in danes lahko zaključimo, da dobiva obratovalnica Tomanič vse potrebne tehnične in komercialne informacije prav preko strokovnih služb Save Kranj. Gumi zmesi dobavlja podjetje v Savi Kranj, nekaj pa iz drugih držav članic EU (Kraiburg, PTE, PHOENIX).

Obratovalnica je bila povečana v letu 1989 z izgraditvijo novih delovnih prostorov. V letu 1995 se je k tem prostorom dogradil še prizidek v skupni izmeri 160 m2. Oboji prostori so bili kmalu zasedeni in širitve zmogljivosti z novimi stroji niso bile več mogoče.

Leta 1998 je bila zgrajena nova podkletena hala za proizvodnjo gumi ventilov. S tem je bil rešen tudi dotedanji problem skladiščenja. Ta naložba v skladiščne prostore je omogočila preprečevanje predvulkanizacije surove gume v poletnem in oksidacije MS – kovinskih delov v zimskem času.

Vreme